INEL – MONTAŽA pružila cjelovitu podršku u području Ex zaštite na postrojenjima PLIVA Hrvatska d.o.o.

Klasifikacija prostora, detaljni pregled Ex opreme i izvođenje radova održavanja te analiza projektne dokumentacije na postrojenjima PLIVA Hr

INEL – MONTAŽA certificirana od SIQ-a Ljubljana

INEL – MONTAŽA d.o.o. produžila Certifikate za izvođenje Ex aktivnosti na području Republike Slovenije. Za aktivnosti odnosno poslove

FATA S.p.A. dio Danieli grupe

Potpisan ugovor sa talijanksom firmom FATA S.p.A. INEL montaža d.o.o. potpisala je ugovor za izvođenje elektro i instrumentacijskih radova na

INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka – nove aktivnosti INEL – MONTAŽE u području Ex zaštite

Klasifikacija prostora i detaljni pregled Ex opreme i instalacija postrojenja za prihvat UNP-a u Rafineriji nafte Rijeka. INEL - MONTAŽA d.o.o.