Posvećena kvaliteti, tvrtka INEL – MONTAŽA je certificirala i primjenjuje integrirani sustav upravljanja.

Ovaj integrirani sustav čini upravljanje kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu te posebni sustav upravljanja kvalitetom u području naftne i petrokemijske industrije kao i u području industrije prirodnog plina.

Integrirani sustav upravljanja se temelji na sljedećim normama:

INEL – MONTAŽA je, za ispitivanje električnih instalacija, sustava zaštite od djelovanja munje na građevine i naponskih karakteristika električne energije, akreditirana od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Nadalje, INEL – MONTAŽA je pod tehničkim nadgledanjem Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo zadaće bivše Ex-Agencije) za aktivnosti instaliranja, mjerenja, ispitivanja, održavanja i popravka u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Za aktivnosti/poslove instaliranja i održavanja uređaja i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivno atmosferom INEL – MONTAŽA je produžila, odnosno ishodila nove certifikate kod SIQ (Slovenski Institut za kakovost in meroslovje) Ljubljana.
Ovim certifikatima INEL – MONTAŽA je ponovno dokazala svoju osposobljenost za izvođenje spomenutih aktivnosti/poslova na području Republike Slovenije.

INEL – MONTAŽA također ima Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova privatne zaštite – tehničke zaštite.

Tvrtka ima i SCC certifikat za izgradnju i montažu te održavanje postrojenja i infrastrukture u naftnoj, petrokemijskoj industriji i industriji prirodnog plina