Sigurnost postrojenja ugroženih tehnološkim eksplozijama (eksplozivnom atmosferom) temelji se na provedbi odgovarajućih mjera protueksplozijske (Ex) zaštite.

Educiranost osoblja koje provodi mjere Ex zaštite jedna je najvažnijih karika u lancu osiguranja cjelovite i djelotvorne Ex zaštite. Iskustva, nažalost, pokazuju da je neodgovarajuća edukacija osoblja u području Ex zaštite jedan od najučestalijih uzroka nesreća u postrojenjima.

Nadalje, sukladno članku 7. Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07), poslodavac mora sve radnike i odgovorne osobe koji obavljaju poslove i aktivnosti u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom osposobiti sukladno zahtjevima ovog Pravilnika.

INEL – MONTAŽA, u okviru svojih djelatnosti, nudi specijalističku edukaciju/seminare iz područja protueksplozijske zaštite, a koji su usklađeni s ISO/IEC/EN/HRN normama iz područja Ex zaštite.

Edukaciju/seminare vodi doc. dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el., a u provođenju edukacije sudjeluju Tomislav Mlinac, dipl. ing. el., Darko Zlabnik, dipl. ing. stroj i Davor Binićki, ing. el.

Doc. dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el., se protueksplozijskom zaštitom profesionalno bavi od 1997. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji je obnašao dužnosti v.d. ravnatelja, zamjenika ravnatelja i direktora Tehničkog sektora te je bio član Upravnog vijeća Ex-Agencije. Naslovni je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je predavač na tri kolegija u području Ex zaštite i elektromotornih pogona. Dugogodišnji je predavač na inženjerskom PEX seminaru Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na nizu međunarodnih seminara i konferencija. Dugi niz godina bio je i predavač na Ex seminaru Ex-Agencije. Na području normizacije se može istaknuti dugogodišnje članstvo i rad u međunarodnom timu za pripremu norme IEC 60079-14 (Electrical installations in hazardous areas) te u nacionalnim odborima za normizaciju HZN TO E31, TO E31/PO31J i ETO 64. Autor je i recenzent preko 40 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u Hrvatskoj i svijetu. U bazi je recenzenata za radove na međunarodnoj konferenciji EDPE (International Conference on Electrical Drives and Power electronics). Autor je priručnika/smjernica za klasifikaciju prostora, odabir električnih instalacija i projektiranje električnih instalacija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u izdanju Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE). Glavni je i odgovorni urednik te koautor priručnika klasifikacije prostora i električnih instalacija u Ex-prostorima, u izdanju Ex-Agencije.

Tomislav Mlinac, dipl. ing. el., protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2001. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je dugogodišnji voditelj odjela elektroinstrumentacije te ekspert u odjelu za tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka. Redoviti je predavač na inženjerskom PEX seminaru Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dugi niz godina bio je i predavač na Ex seminaru Ex-Agencije. Autor je i koautor stručnih i znanstvenih radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima te prezentiranih radova na međunarodnim i domaćim skupovima i konferencijama. Jedan je od autora priručnika iz područja Ex zaštite. Dugi niz godina aktivno sudjeluje u međunarodnoj normizaciji iz područja Ex zaštite kao član međunarodnih timova za održavanje norma MT 60079-14 (Electrical installations in hazardous areas), MT 60079-11 (Equipment protection by intrinsic safety “i”) i MT 60079-25 (Intrinsically safe electrical systems). Član je i nacionalnog odbora za normizaciju TO E31/PO31J.

Darko Zlabnik, dipl. ing. stroj., protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2007. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ekspert u odjelu za tehničko nadgledanje klasifikacije prostora i neelektričnih uređaja. Bio je predavač na Ex seminaru Ex-Agencije. Autor je i koautor stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima te prezentiranih radova na međunarodnim i domaćim skupovima i konferencijama.

Davor Binički, ing. el., protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 1998. godine u tvrtki KONČAR-PEX, dok je karijeru nastavio 2001. godine u Ex-Agenciji. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ekspert u odjelu za tehničko nadgledanje elektroinstrumentacijskih uređaja i instalacija. Bio je predavač na Ex seminaru Ex-Agencije. Autor je prijevoda nekoliko IEC/EN normi.

Moduli, odnosno specijalistički programi edukacije koje provodi INEL – MONTAŽA, pripremljeni su i ciljano prilagođeni svima koji u svom profesionalnom radu obavljaju aktivnosti vezane uz projektiranje, nadzor, izvođenje i instaliranje postrojenja i instalacija, mjerenja i ispitivanja, održavanje i popravke Ex uređaja i instalacija te ostale aktivnosti vezane za protueksplozijsku zaštitu.

Detaljnije o sadržajima modula/programa specijalističke edukacije INEL – MONTAŽE možete vidjeti „ovdje“.

Organiziranje edukacije se provodi na jedan od sljedećih načina:

  • pojedinačne prijave (edukacija će se održati kada se prijavi dovoljan broj polaznika, na lokaciji INEL – MONTAŽE) ili
  • grupna prijava (edukacija će se održati za grupu od najmanje 10 polaznika, u terminu i na lokaciji prema zahtjevu klijenta).

Upit za specijalističku edukaciju INEL – MONTAŽE možete dostaviti na adresu e-pošte inel@inel-montaza.hr korištenjem „obrasca

Za tematske module/programe M 5, M 6, M7 i M9 („ na poseban zahtjev i dogovor“) obratite nam se na adresu e-pošte inel@inel-montaza.hr ili na telefon (GSM) 00385 98 385 476.