Izgradnja i montaža industrijskih postrojenja i poslovnih objekata (radovi na području elektroenergetike i elektroinstrumentacije) temeljna je djelatnost tvrtke INEL – MONTAŽA.

INEL – MONTAŽA ima dugogodišnje i veliko iskustvo, još iz vremena kada je djelovala unutar društva Montmontaža d.d., a zadnjih gotovo 20 godina djeluje kao samostalno društvo.

Danas je INEL – MONTAŽA jedno od vodećih društava u Hrvatskoj na području izgradnje i montaže odnosno izvođenja elektrotehničkih radova.

Elektrotehničke radove je izvodila, i danas uspješno izvodi, na području cijele Hrvatske. Također izvela je velik broj vrlo zahtjevnih elektrotehničkih radova na rafinerijskim postrojenjima, objektima za transport i skladištenje naftnih derivata, Crnomorskom naftovodu, fotonaponskim sustavima, mjernim stanicama sirove nafte, vagon pretakalištima sirove nafte i mazuta i sl. i izvan Hrvatske (Canada, SAD, Rusija, Njemačka, Italija …).

Iskusni inženjeri INEL – MONTAŽE su za izvedene elektrotehničke radove uspješno izradili i projektno tehničku dokumentaciju izvedenog stanja.

U okviru djelatnosti izgradnje i montaže pružamo sljedeće usluge:

  • isporuka opreme
  • instaliranje i montaža opreme na postrojenjima i poslovnim objektima
  • izrada instalacijske opreme i pribora (razvodnih ormara)
  • puštanje u pogon postrojenja i objekata
  • edukacija i obuka korisnika
  • izrada projektno-tehničke dokumentacije

Gore navedene usluge INEL – MONTAŽA obavlja i u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex prostori), za što ima sva potrebna ovlaštenja odnosno tehničke nalaze Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo zadaće bivše Ex-Agencije).

Znanje, stručnost, iskustvo i oprema

Djelatnici INEL – MONTAŽE imaju potrebnu edukaciju, stručnost i obučenost te bogato iskustvo na izgradnji postrojenja i objekata, održavanju i u provedbi tehničkih ispitivanja.
Spoj iskustva i primjene najsuvremenijih materijala i mjerne opreme te tehnologija izvođenja radova i tehničkih ispitivanja, vidljiv je na velikom broju izgrađenih najsloženijih postrojenja i poslovnih objekata gdje je bilo nužno uskladiti zahtjeve klijenta, zakonske regulative, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, kao i razne tehničke struke i discipline. INEL – MONTAŽA je uspješno izvela veliki broj industrijskih postrojenja i stambeno poslovnih objekata.

Navedeno je vidljivo u REFERENCE i PARTNERI INEL – MONTAŽE.