Veliki broj suvremenih industrijskih postrojenja ugrožen je pojavom tehnoloških eksplozija, odnosno pojavom eksplozivne atmosfere zapaljivih tekućina, plinova i para. Obveza je vlasnika/korisnika takvih postrojenja provesti procjenu rizika od eksplozije.

INEL – MONTAŽA, u okviru svojih djelatnosti, nudi cjelovitu podršku kod provedbe procjene rizika koja uključuje:

 • provedbu klasifikacije ugroženog prostora prema HRN EN IEC 60079-10-1 i HRN EN IEC 60079-10-2, međunarodnim preporukama, hrvatskim granskim pravilnicima i sl.,
 • analizu uzročnika paljenja prema HRN EN IEC 1127,
 • ocjenu prihvatljivosti električnih uređaja (energetike i instrumentacije) prema nizu norma HRN EN IEC 60079,
 • ocjenu prihvatljivosti neelektričnih uređaja (npr. strojarske opreme) prema nizu norma HRN EN 80079 i
 • analizu i ocjenu električnih instalacija (energetike i instrumentacije) prema HRN EN IEC 60079-14 i nizu norma HRN EN 60364.

Nadalje, INEL – MONTAŽA nudi i sljedeće usluge iz područja protueksplozijske zaštite:

 • izvođenje postrojenja i instaliranje Ex opreme,
 • mjerenje i ispitivanje električnih instalacija u Ex prostorima (HRN EN IEC 60079-14, HRN EN IEC 60079-17 i HRN EN 60364),
 • održavanje Ex opreme i instalacija (HRN EN IEC 60079-17),
 • popravak Ex opreme (HRN EN 60079-19),
 • pregled dokumentacije i postrojenja/objekta i ocjenu stanja Ex zaštite (Ex-Screening),
 • pripremu za tehničko nadgledanje Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo zadaće bivše Ex-Agencije),
 • otklanjanje nedostataka utvrđenih tehničkim nadgledanjem Sektora za eksplozivne atmosfere,
 • izradu Ex – Priručnika održavanja postrojenja,
 • izradu Priručnika aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka za tvrtke koje žele biti pod tehničkim nadgledanjem Sektora za eksplozivne atmosfere za spomenute aktivnosti,
 • izradu Explosion Protection Document (EPD) sukladno europskoj direktivi 1999/92/EC odnosno Pravilniku NN 39/06 i 106/07,
 • specijalističku edukaciju u području Ex zaštite (Ex seminare),
 • konzultacije (savjetovanje) iz područja protueksplozijske zaštite,
 • pregled projektne dokumentacije i izradu mišljenja o pravilnosti projektiranih mjera Ex zaštite te izradu dokumentacije kojom se, ukoliko se utvrde, otklanjaju nedostaci i
 • ostale usluge u području Ex zaštite na zahtjev klijenta.

INEL – MONTAŽA je pod tehničkim nadgledanjem Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo zadaće bivše Ex-Agencije) za aktivnosti:

 • instaliranja, mjerenja i ispitivanja (TN-IN),
 • održavanja (TN-OD) i
 • Popravka (TN-PO).

INEL – MONTAŽA također posjeduje Potvrdnicu HREx Q izdanu od Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo zadaće bivše Ex-Agencije) kojom se potvrđuje da INEL – MONTAŽA raspolaže svim potrebnim ljudskim i tehničkim resursima te da je uspješno obavila poslove IN, OD i PO u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i izradila odgovarajuću prateću dokumentaciju.

Znanje, stručnost, iskustvo i oprema

Djelatnici INEL – MONTAŽE imaju potrebnu edukaciju, stručnost i obučenost te bogato iskustvo na izgradnji postrojenja i objekata, održavanju i u provedbi tehničkih ispitivanja.
Spoj iskustva i primjene najsuvremenijih materijala i mjerne opreme te tehnologija izvođenja radova i tehničkih ispitivanja, vidljiv je na velikom broju izgrađenih najsloženijih postrojenja i poslovnih objekata gdje je bilo nužno uskladiti zahtjeve klijenta, zakonske regulative, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, kao i razne tehničke struke i discipline. INEL – MONTAŽA je uspješno izvela veliki broj industrijskih postrojenja i stambeno poslovnih objekata.

Navedeno je vidljivo u REFERENCE i PARTNERI INEL – MONTAŽE.