INVESTITOR NARUČITELJ NAZIV GRAĐEVINE VRIJEDNOST RADOVA GODINA IZGRADNJE
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) FABER Prvu faza izvođenja instalacijskih radova (elektro i strojarske instalacije) na projektu obnove HAZU-a u tijeku
Građevinski fakultet Zagreb PALIR d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u tijeku
GRAD ZAGREB ING-GRAD d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta u tijeku
VODOVOD OSIJEK d.o.o. ING-RAD d.o.o. Izvođenje obrtničkih radova u sklopu FAZE III radova nastavka i dovršetka izgradnje Pročišćavanja otpadnih voda grada Osijeka u tijeku
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. MEĐIMURJE GRADITELJSTVO Rekonstrukcija/dogradnja postojeće građevine – stanice za tehnički pregled vozila sa pratećim sadržajima Sesvete – CVH u tijeku
FERO-TERM d.o.o. Palir d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu LDC Fero Term – Novalja u tijeku
ALETA d.o.o. Palir d.o.o. Hala Aleta na lokaciji Sesvete u tijeku
GRAD ZAGREB ING-GRAD Izvedba fasaderskih radova na sanaciji OŠ Petra Zrinjskog 2023
Aedium d.o.o. Aedium d.o.o. Prenamjena skladišta za generalni teret u skladište za kondicionirane terete Škrljevo 2023
GRAD ZAGREB ING-GRAD d.o.o. Elektroinstalacijski radovi na izgradnji XII.Gimnazije u Dubravi u Zagrebu 2023
CHROMOS AGRO d.o.o. CHROMOS AGRO d.o.o. Gospodarska građevina – skladište ambalaže 2023
LAGERMAX d.o.o. LAGERMAX d.o.o. Elektroinstalacijski radovi na Izgradnji skladišne hale u Luci, 20.000m2 – Lagermax 2023
ZAGREBGRADNJA d.o.o. ZAGREBGRADNJA d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na Stambeno poslovnoj građevini Varaždin 3.326.649,78 kn 2023
GRAD ZAGREB ING-GRAD d.o.o. Izvedba fasaderskih radova na sanaciji OŠ Miroslava Krleže 2022
HAC d.o.o. Pedom asfalti d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na odmorištu Ježevo 805.389,56 2022
Klinički bolnički centar Zagreb Pastor inženjering d.d. Izvođenje radova na vatrodojavnom sustavu bolnice Petrova 690.010,72 2022
VMD Standard d.o.o. VMD Standard d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na stambenim zgradama Heinzlova 1.548.421,42 kn 2022
IZGRADNJA d.o.o. Grad Jadranovo Elektroinstalaterski radovi na trgu Jadranovo 600.000,00 kn 2022
GRAD ZAGREB KAMGRAD d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na sanaciji objekata ŠRC JARUN (Biro Regate, Dom Sportaša, Veslačka staza) 4.646.450,97 2021
KAUFLAND
HRVATSKA k.d.
KAUFLAND
HRVATSKA k.d.
Izvođenje elektro i strojarskih radova na Kaufland Barutanski jarak 11.506.574,54 2020/2021
AUTOHRVATSKA d.d. Elos d.o.o. Energetska obnova ovojnice, LED rasvjeta i fotonaponske elektrane 7.296.930,11 2020/2021
Score Alarm ZAGREBGRADNJA d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na objektu Score Alarm Vrbani 3 1.268.712,95 2020/2021
HEP PROIZVODNJA d.o.o. HEP PROIZVODNJA d.o.o. Izgradnja fotonaponske elektrane SE Zagreb 1  Te-to 1.099.000,00 2020
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova održavanja i modernizacije dijela skladišno-poslovne građevine na Terminalu Žitnjak 5.491.435,87 kn 2019/2020
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr. Andrija Štampar ING-GRAD d.o.o. Rekonstrukcija zgrade A, B i zgrade spojnog hodnika ABC zavoda, faza 2 7.600.000,00 kn 2019/2020
GRAD ZAGREB AB Gradnja d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na Dječjem vrtiću Vrbani II 1.569.834,95 kn 2019/2020
GRAD ZAGREB ING-GRAD d.o.o. Rekonstrukcija prenamjene prostora Nacionalne knjižnice – kongresni centar 25.000.000,00 kn 2019
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK Pametna energija d.o.o. Izvođenje radova na  dobavi i ugradnji sustava elektroenergetike tehnološkog dijela postrojenja u sklopu izvođenja radova na izgradnji POSTROJENJA AVIO GORIVA 2.096.384,71 kn 2019
GRAD NOVI VINODOLSKI IZGRADNJA d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Fijolica u Novom Vinodolskom 451.332,17 kn 2018
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZAGREBGRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukciju postojećeg prizemnog objekta u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče 4.131.014,77 kn 2017/2018
TRCZ TRADE d.o.o. TRCZ TRADE d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji servisne hale za distribuciju paketa s uredima- SESVETE 1.797.097,74 kn 2018
GRAD ZAGREB PALIR d.o.o. Izgradnji tržnice Dubec 989.267,99 kn 2018
GRAD OTOČAC TITAN
CONSTRUCTA d.o.o.
Izgradnja zgrade kuglane s ugostiteljskim lokalom u Otočcu 466.439,01 kn 01/2017 – 09/2017
AUTOHRVATSKA d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje radova rekonstrukcije postojećeg servisa na poslovnom objektu Auto Hrvatska d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 133.009,71 kn 2017.
AUTOHRVATSKA d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na poslovnom objektu u Zadru – rekonstrukcija postojećeg servisa 135.636,18 kn 2017.
ING – PAL d.o.o. ING – GRAD d.o.o. Izvođenje elektroinstalacija u sklopu uređenja prizemlja stambeno-poslovne zgrade u Zagrebu, Banjavčićeva 18 769.999,99 kn 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA,
Ministarstvo financija
PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na graničnom prijelazu za pogranični promet Pašin Potok 509.608,36 kn 08/2016.–02/2017.
AUTOHRVATSKA d.d. AB GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalacijskih radova na izgradnji objekta „Salon automobila Škoda“ i dogradnji postojećeg VW salona u Karlovcu 222.868,21 kn 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija DALEKOVOD d.d. Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Bogovolja 184.243,91 kn 04/2016.-11/2016.
HOTEL ADRIA –
Biograd na Moru
Adriainvest–inženjering d.o.o. Fotonaponska elektrana hotela Adria, Biograd na Moru 1.385.287,50 kn 2016.
HEP ESCO d.o.o. HEP ESCO d.o.o. Nabava i ugradnja sustava za daljinski nadzor rada fotonaponskih elektrana 113.940,00 kn 2016.
NARODNE NOVINE d.d. NARODNE NOVINE d.d. Izgradnja fotonaponskog sustava 100kW 1.297.475,00 kn 2016.
KAUFLAND
HRVATSKA k.d.
ZLARING d.o.o. Izvođenje elektro radova na
TC Kaufland – Lanište
4.725.000,00 kn 2016.
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ ING – GRAD d.o.o. Izvođenje radova na Alkarskim dvorima – C i stalnom postavu Muzeja Sinjske alke 1.720.000,00 kn 2015.
NARODNE NOVINE d.d. NARODNE NOVINE d.d. Izgradnja fotonaponskog sustava 30kW 437.681,00 kn 2015.
KAUFLAND
HRVATSKA k.d.
ZAGREBGRADNJA
d.o.o.
Izvođenje elektro radova na TC Kaufland u Trogiru 712.750,98 kn 2015.
AGROPROTEINKA d.o.o. ING – GRAD d.o.o. Radovi na poslovnoj zgradi i rekonstrukcija proizvodno poslovnog kompleksa 520.058,53 kn 2015.
ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. AB gradnja d.o.o. Izgradnja logističko distributivnog centra i pratećih objekata- Zaprešić 1.573.223,44 kn 2015.
HRVATSKE
AUTOCESTE d.o.o.
UNIECO Soc. Coop. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Ivanja Reka (autocesta A3 ) 3.500.000,00 kn 2014.
HŽ INFRASTRUKTURA
d.o.o.
PALIR d.o.o. Rekonstrukcija željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu 3.056.249,12 kn 2013./2014.
KAUFLAND
HRVATSKA k.d.
ING–GRAD d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu Kaufland Jankomir – (jaka i slaba struja, vatrodojava i trafostanica) 5.280.000,00 kn 2013.
DOK – ING d.o.o. DOK–ING d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu hala Žitnjak – sustav za dojavu požara 311.812,45 kn 2013.
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. ING–GRAD d.o.o. Izvođenje elektro radova na preuređenju prostora grafičke pripreme, Zagreb 337.386,10 kn 2013.
MERCATOR – H d.o.o. PALIR d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu JYSK, Novi Zagreb 320.347,25 kn 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova Rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara u objektu Kriminalističke policije, Zagreb 544.779,05 kn 2012.
POŽEŠKA BISKUPIJA PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Izvođenje elektroinstalacijskih radova na Crkvi BDM, Voćin 286.810,39 kn 2011.
SCAN d.o.o. PALIR d.o.o. Poslovna zgrada Scan u Buzinu, Zagreb 1.544.722,98 kn 2010.
BAUMAX d.o.o.. LUMEN ELEKTROMONTAŽA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na Baumax shopping centru, Osijek 251.558,69 kn 2010.
KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu „Ispitna stanica – energetski transformatori“, Zagreb 275.325,25 kn 2009.
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih
radova na višenamjenskom objektu, V. Nazora 3 – 5, Dvor
343.855,80 kn 2009.
SEGO GRADNJA d.o.o. SEGO GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim zgradama MSL/01-A-D, Zagreb 633.426,40 kn 2009.
SEGO GRADNJA d.o.o. SEGO GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim zgradama u Oreškovićevoj ulici, Zagreb 666.764,65 kn 2009.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROSPOJ d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu 2, Poslovni centar 2000, Zagreb 2.699.659,26 kn 2008.
FINVEST d.d. GRAMAT d.o.o. Poslovno-skladišna zgrada Lučko, Zagreb 397.907,33 kn 2008.
YAMAHA ZAGREB d.d. SWIFT d.o.o. Poslovna zgrada Yamaha, Zagreb 1.159.670,49 kn 2007./2008.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROSPOJ d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu D4,
Poslovni centar 2000, Zagreb
3.293.584,30 kn 2007./2008.
ZAGREBAČKA
BANKA d.d.
ING – GRAD d.o.o. Poslovnice Zagrebačke banke, Zaprešić, Zagreb 413.399,30 kn 2007.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROBLOK d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu 1,
Poslovni centar 2000, Zagreb
4.625.083,11 kn 2007.
HYPO ALPE ADRIA CENTAR d.o.o. VA TECH ELIG EBG Instalacija rasvjete – Hypo Alpe Adria Centar, Zagreb 745.837,00 kn 2007.
TELE 2 d.o.o. MONTMONTAŽA
N.E.P. d.o.o.
Bazne stanice Ivanić Grad, Rijeka, Šijana, Vrbovec, Karlobag, Vrsar, Popovača, Barutanski Jarak, Jablanac, Slavonski Brod, Poreč, Martinšćak 771.061,50 kn 2006./2007.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROBLOK d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu A,
Poslovni centar 2000, Zagreb
4.356.509,40 kn 2007.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROSPOJ d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu D2 – podzemna garaža, Poslovni centar 2000, Zagreb 845.382,57 kn 2006.
BUSI MONTMONTAŽA d.d. Trgovački centar Tower – instalacija uzemljenja, Rijeka 550.000,00 kn 2006.