S ciljem osiguranja cjelovite usluge svojim klijentima, INEL – MONTAŽA nudi i tehnička ispitivanja te održavanje opreme i instalacija. Tvrtka ove aktivnosti nudi za novoizgrađena ali i za postojeća postrojenja i objekte.

U okviru djelatnosti tehničkih ispitivanja provodimo, između ostalih, i sljedeća mjerenja i ispitivanja:

 • ispitivanje naponskih karakteristika električne energije
 • pregled, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
 • mjerenje impedancije petlje kvara
 • mjerenje otpora uzemljenja
 • mjerenje otpora izolacije električnih instalacija
 • mjerenje otpora izolacije trakastih grijača
 • mjerenje/ispitivanje kontinuiteta (neprekinutosti) zaštitnog PE vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
 • mjerenje/ispitivanje zaštite od preopterećenja elektromotora (termička zaštita)
 • mjerenje otpora poluprovodljivih podova
 • mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje

Gore navedena mjerenja i ispitivanja INEL – MONTAŽA obavlja i u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex prostori).

Održavanje koje nudi INEL – MONTAŽA čini:

 • cjelovito tehničko upravljanje sustavima i njihovo održavanje (kontinuirano),
 • preventivno održavanje i izrada planova održavanja,
 • korektivno održavanje i
 • servisne aktivnosti i popravci u okviru održavanja.

Aktivnosti održavanja, servisa i popravka INEL – MONTAŽA obavlja i u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex prostori).

Za provedbu mjerenja i ispitivanja INEL – MONTAŽA je akreditirana od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Također je pod tehničkim nadgledanjem Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo zadaće bivše Ex-Agencije) za aktivnosti instaliranja, mjerenja i ispitivanja, održavanja i popravka.

Znanje, stručnost, iskustvo i oprema

Djelatnici INEL – MONTAŽE imaju potrebnu edukaciju, stručnost i obučenost te bogato iskustvo na izgradnji postrojenja i objekata, održavanju i u provedbi tehničkih ispitivanja.
Spoj iskustva i primjene najsuvremenijih materijala i mjerne opreme te tehnologija izvođenja radova i tehničkih ispitivanja, vidljiv je na velikom broju izgrađenih najsloženijih postrojenja i poslovnih objekata gdje je bilo nužno uskladiti zahtjeve klijenta, zakonske regulative, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, kao i razne tehničke struke i discipline. INEL – MONTAŽA je uspješno izvela veliki broj industrijskih postrojenja i stambeno poslovnih objekata.

Navedeno je vidljivo u REFERENCE i PARTNERI INEL – MONTAŽE.