Usmjerenost na potrebe klijenata i njihovo zadovoljstvo našim uslugama najvažnije su vrijednosti prema kojima INEL – MONTAŽA mjeri i određuje svoju uspješnost.

Temeljna zadaća sustava upravljanja kvalitetom je osigurati kontinuitet kvalitete proizvoda i usluga, zaštitu okoliša, te zdravlje i sigurnost na radu. Vođena tim ciljem INEL – MONTAŽA je donijela integriranu politiku upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem i sigurnosti na radi.

Naš je cilj da svaki zaposlenik tvrtke bude upoznat s Politikom kvalitete i da njena načela primjenjuju u obavljanju svojih radnih zadataka, od onih rutinskih, pa sve do najzahtjevnijih tehničkih rješenja.