INVESTITOR NARUČITELJ NAZIV GRAĐEVINE VRIJEDNOST RADOVA GODINA IZGRADNJE
BUSI MONTMONTAŽA d.d. Trgovački centar Tower – instalacija uzemljenja, Rijeka 550.000,00 kn 2006.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROSPOJ d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu D2 – podzemna garaža, Poslovni centar 2000, Zagreb 845.382,57 kn 2006.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROBLOK d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu A,
Poslovni centar 2000, Zagreb
4.356.509,40 kn 2007.
TELE 2 d.o.o. MONTMONTAŽA N.E.P. d.o.o. Bazne stanice Ivanić Grad, Rijeka, Šijana, Vrbovec, Karlobag, Vrsar, Popovača, Barutanski Jarak, Jablanac, Slavonski Brod, Poreč, Martinšćak 771.061,50 kn 2006./2007.
HYPO ALPE ADRIA CENTAR d.o.o. VA TECH ELIG EBG Instalacija rasvjete – Hypo Alpe Adria Centar, Zagreb 745.837,00 kn 2007.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROBLOK d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu 1, Poslovni centar 2000, Zagreb 4.625.083,11 kn 2007.
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ING – GRAD d.o.o. Poslovnice Zagrebačke banke, Zaprešić, Zagreb 413.399,30 kn 2007.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROSPOJ d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu D4, Poslovni centar 2000, Zagreb 3.293.584,30 kn 2007./2008.
YAMAHA ZAGREB d.d. SWIFT d.o.o. Poslovna zgrada Yamaha, Zagreb 1.159.670,49 kn 2007./2008.
FINVEST d.d. GRAMAT d.o.o. Poslovno-skladišna zgrada Lučko, Zagreb 397.907,33 kn 2008.
OKTAVIJAN d.o.o. ELEKTROSPOJ d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu 2, Poslovni centar 2000, Zagreb 2.699.659,26 kn 2008.
SEGO GRADNJA d.o.o. SEGO GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim zgradama u Oreškovićevoj ulici, Zagreb 666.764,65 kn 2009.
SEGO GRADNJA d.o.o. SEGO GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim zgradama MSL/01-A-D, Zagreb 633.426,40 kn 2009.
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na višenamjenskom objektu, V. Nazora 3 – 5, Dvor 343.855,80 kn 2009.
KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu „Ispitna stanica – energetski transformatori“, Zagreb 275.325,25 kn 2009.
BAUMAX d.o.o.. LUMEN ELEKTROMONTAŽA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na Baumax shopping centru, Osijek 251.558,69 kn 2010.
SCAN d.o.o. PALIR d.o.o. Poslovna zgrada Scan u Buzinu, Zagreb 1.544.722,98 kn 2010.
POŽEŠKA BISKUPIJA PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalacijskih radova na Crkvi BDM, Voćin 286.810,39 kn 2011.
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova Rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara u objektu Kriminalističke policije, Zagreb 544.779,05 kn 2012.
MERCATOR – H d.o.o. PALIR d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu JYSK, Novi Zagreb 320.347,25 kn 2013.
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. ING–GRAD d.o.o. Izvođenje elektro radova na preuređenju prostora grafičke pripreme, Zagreb 337.386,10 kn 2013.
DOK – ING d.o.o. DOK–ING d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu hala Žitnjak – sustav za dojavu požara 311.812,45 kn 2013.
KAUFLAND HRVATSKA k.d. ING–GRAD d.o.o. Izvođenje elektro radova na objektu Kaufland Jankomir – (jaka i slaba struja, vatrodojava i trafostanica) 5.280.000,00 kn 2013.
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PALIR d.o.o. Rekonstrukcija željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu 3.056.249,12 kn 2013./2014.
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. UNIECO Soc. Coop. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Ivanja Reka (autocesta A3 ) 3.500.000,00 kn 2014.
ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. AB gradnja d.o.o. Izgradnja logističko distributivnog centra i pratećih objekata- Zaprešić 1.573.223,44 kn 2015.
AGROPROTEINKA d.o.o. ING – GRAD d.o.o. Radovi na poslovnoj zgradi i rekonstrukcija proizvodno poslovnog kompleksa 520.058,53 kn 2015.
KAUFLAND HRVATSKA k.d. ZAGREBGRADNJA d.o.o. Izvođenje elektro radova na TC Kaufland u Trogiru 712.750,98 kn 2015.
NARODNE NOVINE d.d. NARODNE NOVINE d.d. Izgradnja fotonaponskog sustava 30kW 437.681,00 kn 2015.
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ ING – GRAD d.o.o. Izvođenje radova na Alkarskim dvorima – C i stalnom postavu Muzeja Sinjske alke 1.720.000,00 kn 2015.
KAUFLAND HRVATSKA k.d. ZLARING d.o.o. Izvođenje elektro radova na
TC Kaufland – Lanište
4.725.000,00 kn 2016.
NARODNE NOVINE d.d. NARODNE NOVINE d.d. Izgradnja fotonaponskog sustava 100kW 1.297.475,00 kn 2016.
HEP ESCO d.o.o. HEP ESCO d.o.o. Nabava i ugradnja sustava za daljinski nadzor rada fotonaponskih elektrana 113.940,00 kn 2016.
HOTEL ADRIA – Biograd na Moru Adriainvest–inženjering d.o.o. Fotonaponska elektrana hotela Adria, Biograd na Moru 1.385.287,50 kn 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija DALEKOVOD d.d. Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Bogovolja 184.243,91 kn 04/2016.-
11/2016.
AUTOHRVATSKA d.d. AB GRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalacijskih radova na izgradnji objekta „Salon automobila Škoda“ i dogradnji postojećeg VW salona u Karlovcu 222.868,21 kn 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA,
Ministarstvo financija
PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na graničnom prijelazu za pogranični promet Pašin Potok 509.608,36 kn 08/2016.–02/2017.
ING – PAL d.o.o. ING – GRAD d.o.o. Izvođenje elektroinstalacija u sklopu uređenja prizemlja stambeno-poslovne zgrade u Zagrebu, Banjavčićeva 18 769.999,99 kn 2016.
AUTOHRVATSKA d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na poslovnom objektu u Zadru – rekonstrukcija postojećeg servisa 135.636,18 kn 2017.
AUTOHRVATSKA d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje radova rekonstrukcije postojećeg servisa na poslovnom objektu Auto Hrvatska d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 133.009,71 kn 2017.
GRAD OTOČAC TITAN CONSTRUCTA d.o.o. Izgradnja zgrade kuglane s ugostiteljskim lokalom u Otočcu 466.439,01 kn 01/2017 – 09/2017
GRAD ZAGREB PALIR d.o.o. Izgradnji tržnice Dubec 989.267,99 kn 01/2018- 06/2018
TRCZ TRADE d.o.o. TRCZ TRADE d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji servisne hale za distribuciju paketa s uredima- SESVETE 1.797.097,74 kn 04/2018 – 12/2018

 

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZAGREBGRADNJA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukciju postojećeg prizemnog objekta u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče 4.131.014,77 kn 10/2017

10/2018

GRAD NOVI VINODOLSKI IZGRADNJA d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Fijolica u Novom Vinodolskom 451.332,17 kn 09/2018 – 12/2018
GRAD ZAGREB AB Gradnja d.o.o. Elektroinstalaterski radovi na Dječjem vrtiću Vrbani II 1.569.834,95 kn u tijeku
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK Pametna energija d.o.o. Izvođenje radova na  dobavi i ugradnji sustava elektroenergetike tehnološkog dijela postrojenja u sklopu izvođenja radova na izgradnji POSTROJENJA AVIO GORIVA 2.096.384,71 kn u tijeku
GRAD ZAGREB ING-GRAD d.o.o. Rekonstrukcija prenamjene prostora Nacionalne knjižnice – kongresni centar 4.155.000,00 kn u tijeku