INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka – nove aktivnosti INEL – MONTAŽE u području Ex zaštite

Klasifikacija prostora i detaljni pregled Ex opreme i instalacija postrojenja za prihvat UNP-a u Rafineriji nafte Rijeka.

INEL – MONTAŽA d.o.o. ove je godine u području Ex zaštite, između ostalog, ugovorila i provela postupak klasifikacije prostora te obavila pregled, ispitivanja i detaljnu analizu stanja protueksplozijske zaštite na postrojenju za prihvata UNP-a u Rafineriji nafte Rijeka.

Prihvat UNP-a u Rafineriji nafte Rijeka služi za prihvat UNP-a brodom u luci Srščica i otpremu istog cjevovodom do kuglastih spremnika. Tijekom provedbe projekta rekonstrukcije na ovom postrojenju postojeća oprema na tankerskom pristanu je najvećim dijelom demontirana i trajno uklonjena. Na istoj lokaciji izvedena je montaža nove opreme (mjerna linija – skid i istakačka ruka s pripadajućim cjevovodima i armaturama te električnim i instrumentacijskim uređajima i instalacijama).

INEL – MONTAŽA d.o.o. je, za predmetno postrojenje, provela postupak klasifikacije prema normi HRN EN 60079-10-1.

Sukladno zahtjevu investitora obavljen je i detaljni pregled električne opreme i instalacija (prema IEC 60079-17) kao i pregled neelektrične opreme. Navedeno je provedeno kao dio pripremnih aktivnosti za provedbu tehničkog nadgledanja Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo poslove bivše Ex-Agencije). O obavljenom pregledu INEL – MONTAŽA je izradila izvješće kojim je ocijenjeno stanje protueksplozijske zaštite za svaki pojedinačni uređaj čime je dan detaljan uvid u Ex zaštitu postrojenja.