INEL – MONTAŽA certificirana od SIQ-a Ljubljana

INEL – MONTAŽA d.o.o. produžila Certifikate za izvođenje Ex aktivnosti na području Republike Slovenije.

Za aktivnosti odnosno poslove instaliranja i održavanja uređaja i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivno atmosferom INEL – MONTAŽA je produžila, odnosno ishodila nove certifikate kod SIQ (Slovenski Institut za kakovost in meroslovje) Ljubljana.
Ovi Certifikati su izdani prema najnovijoj generaciji norma iz područja protueksplozijske zaštite koje su jedinstvene na cijelom prostoru Europske unije.

Ovim certifikatima INEL – MONTAŽA je ponovno dokazala svoju osposobljenost za izvođenje ovih aktivnosti na području Republike Slovenije.

Spomenute aktivnosti odnosno radovi uključuju elektroenergetsku, elektroinstrumentacijsku te neelektričnu opremu i instalacije.
Nadalje, INEL – MONATAŽA je potvrđena kao osposobljena i za provedbu mjerenja i ispitivanja električnih instalacija (npr. mjerenje impedancije petlje kvara, mjerenje otpora uzemljenja, mjerenje otpora izolacije električnih instalacija, mjerenje otpora izolacije trakastih grijača, mjerenje/ispitivanja zaštite od preopterećenja elektromotora (termička zaštita), mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje i sl.).