INEL – MONTAŽA na međunarodnoj konferenciji o Ex zaštiti

INEL – MONTAŽA sudjelovala i prezentirala rad na međunarodnoj konferenciji o protueksplozijskoj zaštiti u naftnoj, petrokemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Vlasnik društva INEL – MONTAŽA d.o.o. Zlatko Lončar, dipl. ing. el. i savjetnik Doc. dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el., sudjelovali su u radu međunarodne konferencije o Ex zaštiti s tematskim naglaskom na naftnu, petrokemijsku i farmaceutsku industriju te zakonodavno uređenje ovog područja u zemljama okruženja i Europske unije.

Na konferenciji, u organizaciji Instituta za preventivu iz Novog Sada, sudjelovalo je oko 120 sudionika iz Njemačke, Češke, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Srbije te Bosne i Hercegovine.

Od pristiglih radova Programski savjet konferencije odabrao je 16 radova koji su prezentirani u dva dana konferencije.

Među odabranima bio je i rad INEL – MONTAŽE pod naslovom „Elektromotorni pogoni u Ex izvedbi“. Rad i prezentaciju pripremili su direktor društva INEL – MONTAŽA d.o.o. Boris Lončar, dipl. ing. eit. i Doc. dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el.

Od ostalih radova mogu se izdvojiti radovi autora: Andrea Vincenzia (Rembe, Njemačka) o sigurnosnim sustavima u Ex prostorima; Mr. sc. Damira Malkočevića (Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Tuzla, B i H) o utjecaju ventilacije na značajke požara; Roberta Poljaka (ILF Consulting Engineers, Njemačka) o mjerama zaštite i ograničavanju posljedica od požara u fazi projektiranja; Dr. sc. Martina Volmajera (Institut za varnost pri delu in varstvo okolja Maribor, Slovenija) o skladištenju loživog ulja i mjerama Ex zaštite; Mr. sc. Miroslava Tufegdžića (Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Beograd, Srbija) o zahtjevima primjene neelektričnih uređaja u prostorima ugroženim eksplozivima; Dr. sc. Julija Cinklera (Institut za preventivu Novi Sad, Srbija) o kompetencijama i osposobljavanju za rad u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama.

Tijekom drugog dana konferencije, nakon što su prezentirani svi odabrani radovi, razvila se vrlo intenzivna i konstruktivna rasprava („otvorena tribina“). Tema koja je izazvala najviše pozornosti bila je zakonodavno uređenje područja protueksplozijske zaštite u pojedinim državama. Moderator tribine, gospodin Miroslav Tufegdžić, uputio je izravno pitanje Ivici Gavraniću o iskustvima Republike Hrvatske u ovom području, s posebnim naglaskom na tehničko nadgledanje postrojenja i tvrtki koje obavljaju radove u Ex prostorima. Nakon izlaganja i odgovora Ivice Gavranića, za riječ se javio Zlatko Lončar koji je govorio o iskustvima društva INEL – MONTAŽA, kao jednog od prvih ovlaštenih društava za ove poslove u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je zadovoljstvo sustavom koji je ustrojen u Hrvatskoj i koji, po njegovom mišljenju, može poslužiti kao model i drugim zemljama. Ostali sudionici skupa s odobravanjem su se složili s mišljenjem Zlatka Lončara i istaknuli da je Republika Hrvatska lider protueksplozijske zaštite na ovim  prostorima.

U neformalnom dijelu konferencije INEL – MONTAŽA je obavila niz razgovora s tvrtkama iz područja naftne, farmaceutske i ostalih industrija te im prezentirala svoje usluge.

Na konferenciji su sudjelovali, i prezentirali svoje proizvode, i proizvođači protueksplozijski zaštićenih uređaj iz Republike Hrvatske. Bila je to dobra prigoda da se potakne hrvatske proizvođače, izvođače, održavače, projektante i ostale zainteresirane na zajednički nastup na tržištima zemalja okruženja … pa i šire.