INEL – MONTAŽA obavila pregled Ex zaštite kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu

Klasifikacija prostora i detaljni pregled Ex opreme kogeneracijskog postrojenja RENETEH Ogulin.

INEL – MONTAŽA d.o.o. ove je godine provela postupak klasifikacije prostora i obavila pregled i detaljnu analizu stanja protueksplozijske zaštite kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu investitora RENETEH d.o.o. Ogulin.

Namjena kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu je istovremena proizvodnja električne i toplinske energije u jedinstvenom procesu, koristeći obnovljivi izvor energije – drvnu biomasu.

Tehnološki postupak obuhvaća različite procese i to od pripreme sirovine do proizvodnje električne i toplinske energije. Važne cjeline tehnološkog postupka su sušenje biomase, rasplinjavanje korištenjem rasplinjača za proizvodnju drvnog plina (u reaktoru za pirolitičku razgradnju biomase) koji služi kao pogonsko gorivo plinskih motora s unutarnjim izgaranjem te u konačnici (u sprezi s generatorom) proizvodnja električne i toplinske energije.

INEL – MONTAŽA d.o.o. je, za predmetno postrojenje, provela postupak klasifikacije prema normi HRN EN 60079-10-1 (za prostore ugrožene zapaljivim plinom) te prema normi HRN EN 60079-10-2 (za prostore ugrožene zapaljivom prašinom).

Nakon provedenog postupka klasifikacije prostora obavljen je i detaljni pregled Ex opreme.

Klijent je tražio tvrtku koja može preuzeti aktivnosti vezane uz protueksplozijsku zaštitu, a koje treba provesti prije tehničkog nadgledanja Sektora za eksplozivne atmosfere Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (koji je preuzeo poslove bivše Ex-Agencije).

O obavljenom pregledu izdano je izvješće kojim je ocijenjeno stanje protueksplozijske zaštite za svaki pojedinačni uređaj čime je dan detaljan uvid u Ex zaštitu postrojenja.

INEL – MONTAŽA d.o.o. je, sukladno traženjima klijenta, provela potrebne preglede i aktivnosti na postrojenju te izradila odgovarajuću dokumentaciju u svrhu pripreme za tehničko nadgledanje Sektora za eksplozivne atmosfere.

Po obavljenom tehničkom nadgledanju Sektor za eksplozivne atmosfere je izdao pozitivan tehnički nalaz čime je potvrđeno ispravno stanje protueksplozijske zaštite, čemu je svoj doprinos (kroz pripremu postrojenja i dokumentacije za tehničko nadgledanje) dala i INEL – MONTAŽA d.o.o.