Novi projekti INEL – MONTAŽE na području energetske učinkovitosti

INEL – MONTAŽA ugovorila dva značajna projekta na području energetske učinkovitosti

Društvo INEL – MONTAŽA d.o.o. je u svibnju ove godine ugovorilo vrijedan projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Investitor:

SPIN VALIS d.d., Požega

Postrojenje/lokacija:

SPIN VALIS d.d., Požega

Opis projekta:

Ovaj projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije obuhvaća tri glavne cjeline:

  • fotonaponska postrojenja (dvije fotonaponske elektrane),
  • kogeneracijsko postrojenje
  • sustav rasvjete

Poslovi i aktivnosti na fotonaponskim postrojenjima obuhvaćaju ugradnju fotonaponskih modula, izmjenjivača sa sustavom za nadzor i dijagnostiku elektrane, regulaciju, ispitivanje i puštanje u pogon solarnog postrojenja te priključak na mrežu s rasklopnim dijelom i mjernim uređajem.

Poslovi na kogeneracijskom postrojenje objedinjuju strojarsku, građevinsku i elektrotehničku struke te čine jednu multidisciplinarnu aktivnost za čiju su realizaciju potrebni profesionalna i učinkovita koordinacija te iskustvo. INEL – MONTAŽA ima dugogodišnje iskustvo u vođenju i koordinaciji ovakvih projekata.

Radovi na sustavu rasvjete uključuju demontažu postojećih izvora svjetlosti te dobavu i montažu energetski učinkovitih LED izvora svjetlosti, provedbu ispitivanja i puštanje u rad novog sustava rasvjete uz izradu prateće dokumentacije.

Cilj projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti, proizvodnja električne i toplinske energije za potrebe proizvodnog pogona i poslovne zgrade te poboljšanje kvalitete rasvjete na predmetnom postrojenju.

 

INEL – MONTAŽA d.o.o. je, također u svibnju ove godine, ugovorila i projekt rekonstrukcije rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti.

Investitor:

HEP – Proizvodnja d.o.o., Zagreb

Postrojenje/lokacija:

TE – TO Zagreb, Zagreb

Opis projekta:

Predmetna rekonstrukcija obuhvaća nabavu i ugradnju, dijagnostička i funkcionalna ispitivanja te puštanje u rada novih elemenata sustava rasvjete. Navedeno se, između ostalog, odnosi na dobavu i ugradnju novih energetski učinkovitih LED izvora svjetlosti, izmjene i rekonstrukcije kabelskih sustava i napajanja te dobavu i ugradnju novih razvodnih ormara i zaštitnih uređaja.

Posebna pažnja se posvećuje zbrinjavanju starih elemenata sustava rasvjete, kao što su npr. žarulje, a što će biti provedeno sukladno svim suvremenim standardima zbrinjavanja.

Cilj projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete rasvjete na predmetnom postrojenju.