Specijalistička edukacija (Ex seminari)

Sigurnost postrojenja ugroženih tehnološkim eksplozijama (eksplozivnom atmosferom) temelji se na provedbi odgovarajućih mjera protueksplozijske (Ex) zaštite.

Educiranost osoblja koje provodi mjere Ex zaštite jedna je najvažnijih karika u lancu osiguranja cjelovite i djelotvorne Ex zaštite. Iskustva, nažalost, pokazuju da je neodgovarajuća edukacija osoblja u području Ex zaštite jedan od najučestalijih uzroka nesreća u postrojenjima.

Nadalje, sukladno članku 7. Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07), poslodavac mora sve radnike i odgovorne osobe koji obavljaju poslove i aktivnosti u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom osposobiti sukladno zahtjevima ovog Pravilnika.

INEL – MONTAŽA, u okviru svojih djelatnosti, nudi specijalističku edukaciju/seminare iz područja protueksplozijske zaštite, a koji su usklađeni s ISO/IEC/EN/HRN normama iz područja Ex zaštite.

Edukaciju/seminare vodi Doc. dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el., dugogodišnji direktor Tehničkog sektora i zamjenik ravnatelja Ex-Agencije te naslovni docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U provođenju edukacije sudjeluje i Tomislav Mlinac, dipl. ing. el., dugogodišnji voditelj odjela u Ex-Agenciji i član međunarodnih timova za održavanje norma.

Ivica Gavranić i Tomislav Mlinac redoviti su predavači na PEX seminaru Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dugi su niz godina bili i predavači na Ex seminaru Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija). Autori su preko 50 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u stručnim i znanstvenim časopisima i zbornicima te prezentiranih radova na međunarodnim i domaćim skupovima i konferencijama. Autori su i koautori priručnika iz područja Ex zaštite. Dugi niz godina aktivno sudjeluju u međunarodnoj i domaćoj normizaciji iz područja Ex zaštite.

Moduli, odnosno specijalistički programi edukacije koje provodi INEL – MONTAŽA, pripremljeni su i ciljano prilagođeni svima koji u svom profesionalnom radu obavljaju aktivnosti vezane uz projektiranje, nadzor, izvođenje i instaliranje postrojenja i instalacija, mjerenja i ispitivanja, održavanje i popravke Ex uređaja i instalacija te ostale aktivnosti vezane za protueksplozijsku zaštitu.

Detaljnije o sadržajima modula/programa specijalističke edukacije INEL – MONTAŽE možete vidjeti „ovdje“.

Organiziranje edukacije se provodi na jedan od sljedećih načina:

  • pojedinačne prijave (edukacija će se održati kada se prijavi dovoljan broj polaznika, na lokaciji INEL – MONTAŽE) ili
  • grupna prijava (edukacija će se održati za grupu od najmanje 10 polaznika, u terminu i na lokaciji prema zahtjevu klijenta).

Upit za specijalističku edukaciju INEL – MONTAŽE možete dostaviti na adresu e-pošte inel@inel-montaza.hr korištenjem „obrasca

Za tematske module/programe M 5, M 6, M7 i M9 („ na poseban zahtjev i dogovor“) obratite nam se na adresu e-pošte inel@inel-montaža.hr ili na telefon (GSM) 00385 98 385 476.